søndag 2. februar 2014

Resultat lekse- og underveisprøver Grammatikkfestival=)

GRAMMATIKFESTIVAL er moro og det kan synes som om at dette gir gode resultat med motiverte elever =)

 Grammatikkfestival er en slags autonomistøttende læring. Elevene presenterer grammatikkmoment, - et selvvalgt moment som de selv synes er utfordrende. De forklarer grammatikkmomentet i en liten gruppe for så å holde grammatikkundervisningen i hel klasse etterpå. Noen lager film, andre lager powerpointer, andre bruker kun tavlen. De har valgt ut oppgaver som hele klassen skal prøve seg på.

Elevene finner lekser til klassen også.  Elevene er inne som "eksperter" på sine grammatikkmoment. Elevene får lekseprøver etter hver presentasjon. Elevene øver så til skriftlig langskriving senere og også i muntlig heldagsprøve (1. klasse).

Stolt er følelsen som både gutter og jenter kjenner seg igjen i. Ja, stolte kan jeg si vi er nå=)
Spesielt når elevene oppnår høy måloppnåelse  på ITSL -prøvene etterpå.

Deutsche Grammatik macht Spass gjennom elevmedvirkning!
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar