onsdag 23. mars 2011

Hvordan kan bruk av blogg og IKT være et bidrag i språklæringen, i blant annet tysk?

For tiden er det både heldagsprøve- og eksamensforberedelser og andre mange oppgaver som fortløpende skal gjøres av både lærer og elev. Tidsfrister skal rekkes og mye stoff skal innlæres. Planer følges og læring skjer. Snart er det en tidsfrist på flere deleksamener for meg, og jeg vil stille dette spørsmålet, " Hvordan kan bruk av blogg  og IKT være et bidrag i språklæringen,  i blant annet tysk?"

Ok, flere sammensatte tekster bør legges til her på bloggen, og så bør det skrives mer på tysk, kanskje med kommentarer fra elever, men vil det skje?