mandag 28. januar 2013

Idemyldring rundt muntlig heldagsprøve i tysk

Siden sist har flere kontaktet meg vdr muntlig heldagsprøve i tysk. Merker det kiler litt i magen. Vi holder på med så mange spennende prosjekt på vår skole med mange innovative og dyktige kolleger.  
Noen av elevene følger med på bloggen, her får dere vite litt om idemyldringen rundt årets heldagsprøve i Vg1..

Jeg tenker at tema muligens skal være språklæring,  selvrefleksjon rundt språklæring, refleksjon rundt filmer vi har sett og tekster vi har lest, refleksjon om KRAFT-prosjektet -(selvledelse i praksis) -  det å sette seg mål osv. pluss mye annet da selvfølgelig. Det er bare å plukke. 

Nå er det altså seks nye uker som skal planlegges. Ut fra kompetansmålene justerer vi det ut fra elevenes interesser og innspill.  Læringsfelleskapet er viktig. Fordi de fleste av elevene har egen gruppe på FB i engelsk, en egen FB-gruppe i tysk grammatikk ("Deutsche Grammatikk macht Spass")  osv så "blogger" elevene på en måte. Når alle lærerne kommer fra samme kurs  og kaster seg over det nye samtidig, så kan elevene gå litt lei. Så alt til sin tid. Men muntlig heldagsprøve består!  

fredag 18. januar 2013

Læringsglede, motivasjon og delingskultur.

Er overskriften et hallelujarop?  Nei, les dem en gang til. Smak på dem. Viktige ord som jeg var innom i dag i et dialogmøte med elever som liker å lære og liker å lede.

KRAFT-prosjektet som vår skole er så heldig å ta del i, har gitt effekter. Positive effekter.
Hvordan? Elever gjør bevisste valg, viktige valg, valg som betyr noe for dem. De eier sin egen læring nå. Mye mer enn før. Og de snakker positiv om sin læring.

KRAFT gir styrke, styrke gir mot, mot gir kunnskap. Det blir en del av den nye Kunnskapsskolen i Buskerud.