torsdag 27. februar 2014

Skoleforbedring, hva og hvordan?Vi er i en krevende prosess nå.  Hvem er “vi”?  Jo – alle som arbeider i Kunnskapsskolen. Det koster krefter å lære, å se ting på nytt, å se og forstå ting gjennom andres briller, - faktisk det å tørre å se ting gjennom andres briller.

Det kan hende at du eller jeg blir utsatt for kritikk; les konstruktiv kritikk, men hvem har sannheten om hva som er bra?

Dette er mitt bidrag til en konstruktiv debatt om lærernes arbeidstid. Jeg blogger for å spare tid i håp om at andre kan lese det jeg har på hjertet. Dette er ikke noen “sutretekst”, - dette er en tekst – fra hjerte til hjerte.

Autonomistøttet læring
Jeg har kommet fram til at autonomistøttet læring har vært med på å gjøre tilværelsen bedre for en del elever gjennom vår “skoleforbedring i undervisningen” - en krevende prosess, med mye samhandling og refleksjon. Samhandling og refleksjon er to av mange kritiske faktorer.  Elevene gikk iherdig inn for en spesiell oppgave med et spesielt tema, og de var grundige i samspillet/ samhandlingen. De jobbet grundig, de hadde opparbeidet tillit hos hverandre, og fikk tillit av meg, de stilte hverandre kritiske spørsmål underveis - gjennom kameratvurdering i sin autonomistøttete læring.

Elevmedvirkning
Elevene fikk altså igjennom elevmedvirkning muligheten til å påvirke sin egen læring og min undervisning.  En annen postiv effekt var at jeg lærte mye av elevenes tilnærming av stoff og ordvalg. De forenklet forklaringene og jeg fikk en “aha-opplevelse”.  Kanskje dette var min lille del av “aksjonsforskning” i min klasse.

Jeg opplevde min egen rolle som leder i både situasjons-, transaksjons- og transformasjonsledelse , og så fikk jeg selv mulighet til å lære noe nytt.  Så til alle læringsledere der ute, elevene har vilje, de har kunnskap og “empowerment”. Elevene trengs ikke kontrolleres når de høymotivert!  

Jeg som leder gav dem tillit, jeg som leder gav dem status. De var “herre i eget hus” og det var læringstrykk,  - vær du trygg! “Læring ved positiv ordbruk rundt grammatikk, gjennom “Grammatikkfestival”. Vi evaluerte opplegget gjennom håndsopprekning og det var stor en andel som viste at dette med autonomistøttet læring virket.  (Anonym undersøkelse på ITSL senere.)


 Vilje og kunnskap
Slik er det også med lærerne, tenker jeg. Lærerne har vilje, de har kunnskap, og “empowerment”. Lærerne trengs ikke kontrolleres når de er høymotivert. Gjennom en indre drivkraft vet lærerne at hvis de ikke vurderer/retter/gir tilbakemelding og gjør jobben sin, så blir det ikke gjort!

Jo, det er mange tiltak som når klasserommet, det er bare slik at mange ikke “framsnakker dei gode døma”.  Jeg er så freidig at jeg blogger når jeg kjenner at jeg har noe å dele. Vi kolleger heier hverandre fram!

Deling av kunnskap er en del av Kunnskapsskolen. Mange lærere blogger,  de deler av sin kunnskap.  (Jeg bruker kveldsstunden her hjemme).

Lærer 24/7 
Blir det mer eller mindre deling av kunnskap framover? Det blir mer og det kommer ikke til å avta. Men spørsmålet er når på dagen dette skal gjøres.  Jeg kan selvfølgelig ikke være lærer 24/7. Men jeg liker å være en autonomistøttet lærer gjennom status og tillit, gjennom “empowerment” og gjennom det å være selvregulerende.

 Med “skoleforbedring” forstår jeg  å beholde noe av attraktiviteten ved det å være lærer gjennom status, tillit og autonomistøttet læring og drive skolen framover ved slike prosjekt som jeg deler her over nettet, - og ikke minst å nå elevene (gjerne også over nett), men da gjennom samhandling der hvor elevene er.

mandag 17. februar 2014

Deutsche Grammatik macht Spass!

Etter en intens periode med mye grammatikklæring for elevene,  var det godt å få et lite avbrekk med litt  Kahoot fra NTNU=)  Et spill som virkelig kan anbefales!

Her ser du  Grammatikfestival-kaken med  "kommodeskuffen" med de ulike kasus i grammatikken.  "Kommodeskuffen" er et begrep som jeg har innført sammen med tyskelevene fra 7 år tilbake. Da blir det liksom litt lettere å forstå...Litt koder er det også på kaken, og det er bare liksom vi som skjønner dem.
 Denne grammatikkfestivalen frister til gjentagelse neste år!
Kan se ut som om flere klasser på skolen vår også vil gjøre dette også. Moro!

 Deutsche Grammatik macht Spass!!

søndag 2. februar 2014

Resultat lekse- og underveisprøver Grammatikkfestival=)

GRAMMATIKFESTIVAL er moro og det kan synes som om at dette gir gode resultat med motiverte elever =)

 Grammatikkfestival er en slags autonomistøttende læring. Elevene presenterer grammatikkmoment, - et selvvalgt moment som de selv synes er utfordrende. De forklarer grammatikkmomentet i en liten gruppe for så å holde grammatikkundervisningen i hel klasse etterpå. Noen lager film, andre lager powerpointer, andre bruker kun tavlen. De har valgt ut oppgaver som hele klassen skal prøve seg på.

Elevene finner lekser til klassen også.  Elevene er inne som "eksperter" på sine grammatikkmoment. Elevene får lekseprøver etter hver presentasjon. Elevene øver så til skriftlig langskriving senere og også i muntlig heldagsprøve (1. klasse).

Stolt er følelsen som både gutter og jenter kjenner seg igjen i. Ja, stolte kan jeg si vi er nå=)
Spesielt når elevene oppnår høy måloppnåelse  på ITSL -prøvene etterpå.

Deutsche Grammatik macht Spass gjennom elevmedvirkning!
 

onsdag 22. januar 2014

Husker tilbake..da det var snakk om status..fordi


på 80- og 90-tallet var det det status å ha hjemmekontor. Tenk å kunne koble seg til pc og jobbe hjemmefra den gang. Det var status det!

- Lærerne hadde hjemmekontor da også, det var ikke kontorplasser nok, (maks en kvadratmeter, til nød,) men lærerne jobbet hjemmefra hver kveld, spesielt søndager satt lærerne og jobbet, men andre oftest gikk tur. Tenk lærerne hadde hjemmekontor og skrev på papir. - Status.

På 80- og 90-tallet var det status å ha stor børstraktor og kunne være ute til lunsj. 

- Lærerne kjørte oftest Ford Fiesta eller Opel (beklager hvis jeg støter noen..) og hadde ofte inspeksjon i lunsjen, med knapp tid til et knekkebrød. Tenk lærerne kunne være ut å trekke frisk luft i lunsjen! - Status.

- På 80- 90- tallet var det nye skolereformer som krevde mer samarbeidstid, mens lærerne i tillegg til ekstra møte- og samarbeidstid både tirsdager og torsdager, fortsatte å jobbe hjemmefra mandags-, tirsdags-, onsdags-, torsdags-, kanskje fri på fredag og lørdag, og så var det jobb på søndag, igjen. Tenk lærerne samarbeidet i arbeidstiden og jobbet så mye! - Status.

Det var attraktiv å jobbe som lærer, med hjemmekontor, med frisk luft i lunsjen med inspeksjon, med samarbeid og planlegging i team- tenk teamarbeid to ganger i uken, telefoner tatt hjemmefra med foreldre mens telefonregningen bare ble større, det var status å kunne betale selv!

----------------

Hm, jeg sitter nå og er betenkt. Jeg har arbeidet mange år i næringslivet og mange år som lærer. Har tatt flere års videreutdanning. Trives i jobben. 

- Jeg lurer på om du som leser denne bloggen, er klar over at svært mange av dem som jobber som lærere, og som har tatt videreutdanning og som jobber som lærere,  er personer som er svært motivert for jobben, - det man kaller ildsjeler, som oftest aldri skriver opp overtidsarbeidet fordi lærerne kommer i flyt , og glemmer tid når de er "highly motivated".  De er indre motiverte medarbeidere. Ønskedrømmen for alle arbeidsgivere. Drømmelæreren. Den indre motiverte drømmemedarbeideren.

Jeg lurer på - hvis alle drømmelærerne hadde skrevet opp all den tiden som er faktisk overtid, da hadde det blitt svært tydelig HVOR MYE DRØMMELÆRERNE JOBBER. Og kanskje - har akkurat du -  en nabo som er lærer, og han kommer hjem kl 14!  - Han slutter tidlig og så har han den laange ferien, 2 måneder ferie på sommeren!

Misunnelsen er større enn kjønnsdriften, det er tydelig!


Hvor blir det av attraktiviteten ved læreryrket, hvor blir det av verdien av læreryrket, hvor blir det av statusen i læreryrket, hvor blir det av fornuften? Jeg bare spør - vi skriver 2014....

Læreren har ferien sin 4 uker i juli (som andre ), visste du det? Hva er resten av "ferien", da? Avspasering. Status. 


onsdag 15. januar 2014

Grammatikkfestival 2014

Repetisjon av grammatikk, læring av ny grammatikk, elevmedvirkning, kameratvurdering og utarbeidelse av egne vurderingskriterier. Oops, litt mye, tenker du ? 

Nei, egentlig ikke.  Gleder meg. Kom på idèen i går. Utarbeidet forslag og snakket med elevene i dag og de er med! Dette blir sikkert mye læring og mye moro.  Planlegger antall timer og progresjon i morgen. 

Motivasjon og nytenkning, variasjon og elevmedvirkning - moro. Moro å være lærer. Nå skal ny 6-ukersplan utarbeides og vi begynner med Grammatikkfestival med elevene som festivaldeltagere!