onsdag 22. januar 2014

Husker tilbake..da det var snakk om status..fordi


på 80- og 90-tallet var det det status å ha hjemmekontor. Tenk å kunne koble seg til pc og jobbe hjemmefra den gang. Det var status det!

- Lærerne hadde hjemmekontor da også, det var ikke kontorplasser nok, (maks en kvadratmeter, til nød,) men lærerne jobbet hjemmefra hver kveld, spesielt søndager satt lærerne og jobbet, men andre oftest gikk tur. Tenk lærerne hadde hjemmekontor og skrev på papir. - Status.

På 80- og 90-tallet var det status å ha stor børstraktor og kunne være ute til lunsj. 

- Lærerne kjørte oftest Ford Fiesta eller Opel (beklager hvis jeg støter noen..) og hadde ofte inspeksjon i lunsjen, med knapp tid til et knekkebrød. Tenk lærerne kunne være ut å trekke frisk luft i lunsjen! - Status.

- På 80- 90- tallet var det nye skolereformer som krevde mer samarbeidstid, mens lærerne i tillegg til ekstra møte- og samarbeidstid både tirsdager og torsdager, fortsatte å jobbe hjemmefra mandags-, tirsdags-, onsdags-, torsdags-, kanskje fri på fredag og lørdag, og så var det jobb på søndag, igjen. Tenk lærerne samarbeidet i arbeidstiden og jobbet så mye! - Status.

Det var attraktiv å jobbe som lærer, med hjemmekontor, med frisk luft i lunsjen med inspeksjon, med samarbeid og planlegging i team- tenk teamarbeid to ganger i uken, telefoner tatt hjemmefra med foreldre mens telefonregningen bare ble større, det var status å kunne betale selv!

----------------

Hm, jeg sitter nå og er betenkt. Jeg har arbeidet mange år i næringslivet og mange år som lærer. Har tatt flere års videreutdanning. Trives i jobben. 

- Jeg lurer på om du som leser denne bloggen, er klar over at svært mange av dem som jobber som lærere, og som har tatt videreutdanning og som jobber som lærere,  er personer som er svært motivert for jobben, - det man kaller ildsjeler, som oftest aldri skriver opp overtidsarbeidet fordi lærerne kommer i flyt , og glemmer tid når de er "highly motivated".  De er indre motiverte medarbeidere. Ønskedrømmen for alle arbeidsgivere. Drømmelæreren. Den indre motiverte drømmemedarbeideren.

Jeg lurer på - hvis alle drømmelærerne hadde skrevet opp all den tiden som er faktisk overtid, da hadde det blitt svært tydelig HVOR MYE DRØMMELÆRERNE JOBBER. Og kanskje - har akkurat du -  en nabo som er lærer, og han kommer hjem kl 14!  - Han slutter tidlig og så har han den laange ferien, 2 måneder ferie på sommeren!

Misunnelsen er større enn kjønnsdriften, det er tydelig!


Hvor blir det av attraktiviteten ved læreryrket, hvor blir det av verdien av læreryrket, hvor blir det av statusen i læreryrket, hvor blir det av fornuften? Jeg bare spør - vi skriver 2014....

Læreren har ferien sin 4 uker i juli (som andre ), visste du det? Hva er resten av "ferien", da? Avspasering. Status. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar