tirsdag 26. november 2013

Hvordan klare å ha presentasjon foran en klasse?
I dag fikk jeg et spørsmål om hvordan få til  å framføre foran en klasse. Med bakgrunn i det jeg kan og har lært om motivasjonspsykologi nå , så er det mange tilnærminger når det gjelder det å tørre å kunne stå foran en klasse. Uansett er eleven hovedpersonen i sin egen læring, men det trengs mye støtte underveis!.  Dette har jeg skrevet raskt på en tirsdagsmorgen, og det får være bra nok - sikkert noen skrivefeil og kommafeil, men skitt au! Her kommer det noen tips:
 
For det første så går det an å se på hva som fungerer, og gjøre mer av det som fungerer. Hvis det ikke fungerer å stå foran en klasse, så kan det gå an  å organisere klassen i studiepar f. eks. Det er elever som omtrentlig ligger på samme kompetansenivå, evt litt over hverandre. De kan jobbe sammen og dele kunnskap. Først fremfører de for hverandre, og blir trygge på å høre sin egen stemme snakke fremmedspråket. Når dette går bra, så går det an å utvide slik at det blir en «kameratvurdering» dvs at det er to studiepar som settes sammen med et annet studiepar, Alt dette skal bestemmes og styres av læreren. Det er ikke slik at venninnene eller vennene skal få sette en høyere karakter fordi jeg kjenner henne/han. Jeg legger ved en link som forklare dette litt mer nøye.

 Følgende er kjempeviktig for å få til god læring og god motivasjon for mer læring. Motivasjon er en tilstand som retning, som opprettholdes og vedlikeholdes. Det kan forklares på mange måter og mye spiller inn her. Her er noen tips til deg :

Autentiske mestringserfaringer, dvs at eleven får øve seg i mindre grupper, større grupper også kanskje i stor gruppe hvis det er mulig. Her er det viktig at det er et støtteklima i klassen og ikke noe forsvarsklima. Dette er det læreren i samspill med elevene som skal få til – et støtteklima. Det har stor smitteeffekt i en klasse hvis det er kun noen få som gir et "ovenifranedblikk", eller sukk, eller fniser. Her kommer et tydelig klasselederskap inn og den"usynlig tråden" som trekker den som framfører opp!.

Vikarierende erfaringer(modeller). Dvs se at de andre klarer og får det til, for eksempel. det andre studieparet..-

Verbal overtalelse, både at man får vite hvilke strategier som er lure og som er viktig og lurt å øve på, og også få oppmuntring og ros som er direkte knyttet til hva man gjør av innsats og strategier!. Å oppmuntre til mer innsats er positivt og å konkret beskrive hva som er gjort av strategier som viser at man virkelig er blitt bedre!.  Det er ingen fotballspillere som klarer å spille ball inn i mål, bare ved å se på. Man må få trene og trene. Talent holder ikke!
 25% er tillagt evner når man skal lære seg noe, tenk da hva de siste 75% da kan være! Jo øving og innsats og gode modeller! Tilbakemeldinger som er direkte knyttet til det man gjør av innsats og strategier,  -å ikke hvem man er!. Å trekke inn selvtillit  og evt kun evner er – kan man faktisk misforstå som elev. Hvis man tenker mer mestringstro – er det bedre!. Men da må alt legges opp til det. Sier man at «du har liten selvtillit»  og det er en lærer som sier det og man som elev hører det flere ganger, kan det i verste fall være med på å demotivere en elev. En lærer har utrolig makt i bruk av ord. Det kan nesten bli et selvoppfyllende profeti, - at eleven tror at man ikke kan, fordi læreren sier at du har lav selvtillit.  Hvis man konfronteres med dette, bør det da legges til rette for mer trening på å få bedre selvtillit. Selvoppfatning er bedre å kunne jobbe ut fra.

Emosjonell og fysiologisk aktivering, dvs– at hjertet dunker fortere , at man rødmer, at stemmen brister, det kan skje fordi man er usikker på stoffet  og man får en kroppslig reaksjon, eller at det er noen i gruppen som trekker den som står og snakker «ned» og man så får en reaksjon av det .  (Sosial systemteori.) Det er viktig å øve så mye at man kan det veldig godt. Det er bevist at det man gjør ting bedre når alle andre i en gruppe gjør samme oppgave. Da trekker man hverandre opp. Det kalles sosial fasilitering. Men kan man det ikke så godt, så vil hjernteppe inntreffe og i hvertfall også når det er forsvarsklima i klassen.

 Jada,  personen (personfaktorer) og  situasjonen (situasjonsfaktorer ) spiller inn, og også den atferden som vises i SAMSPILL med de andre.  Derfor har vi som lærer og som den signifikante andre (foreldre)  et stort ansvar her. I skolesituasjonen er det læreren og gruppen som er ansvarlig i samspill med den som står framme i klassen og snakker – å trekke vedkommende opp når det trengs.

Nei, det står ikke noe i kompetansemålene for fremmedspråk at de skal måtte stå foran en hel klasse «å plages». Men jeg vil heller anbefale å ta for seg delmål for delmål og få oppmuntring og gode konstruktive tilbakemeldinger med læring som mål, slik  at det gjør det overkommelig. At man tilslutt klarer å holde et foredrag på fremmedspråket. Se gjerne på bloggen min, der skriver jeg mer om hva kameratvurdering.
Mulig annet jeg også kunne ha skrevet her, men det kan jeg ta en annen gang. =)

Lykke til!!

mandag 29. juli 2013

Jeg er ikke venn med mine elever på FB. Jeg er læreren deres.


Som sagt velger jeg denne kanalen for å reflektere litt rundt noen av dine kjempeinteressante spørsmål  på @Plosiv. Slik sett blir du, Ingvild Moen også en del av mitt personlige læringsnettverk via twitter eller bloggen her.

Kanskje - du også som er leser av bloggen - velger å se dette gjennom dine profesjonelle "briller" fra ditt felt, enten som mamma eller pappa, som lærer eller som journalist.  Fint hvis du også tar deg tid til å lese hva som er bakgrunnen for bloggen min.

Et svar på spørsmålet fra @Plosiv om hvorvidt læreren skal være venn med eleven, svarer jeg tydelig : "Nei".  Jeg synes ikke at det er ok at lærere og elever er venner på FB, selv om man kan gjøre innstillinger som  "bekjente", "venner "eller "nære venner".  Selvfølgelig å være venn på FB, er ikke det samme som å være venn i virkeligheten. Jeg synes heller ikke at det er riktig å bruke FB i kontaktlærerøyemed hvis og når det brukes slik. Jeg har heller ingen profil som "lærer" på FB, men ja, jeg bruker FB i undervisningen som et supplement. Jeg har lukkete grupper (faglig relatert) og da trenger jeg ikke være venn med elevene på FB.

 I mine lukkete FB-grupper (faglig relatert og lukket), eller på refleksjonsbloggen min som er åpen, gjør jeg en form for redaksjonelt arbeid, uten egentlig at jeg har verken journalistutdannelse eller  journalistisk bakgrunn. Noen vil sikkert stille seg spørsmål, - men trenger man det? Trenger man å være journalist for å skrive en blogg?  Må alt være så perfekt? Nei, veien blir til mens man går -  kanskje?

Men profesjonsetikk og digital kompetanse og "nett- etikk- ette" bør man kjenne til!  - Tenk  - hvor mange lærere og andre som er blitt skrivende "journalister" de siste årene.  - Tenk hvor mange som velger sin selvpresentasjon på sosiale medier, i blogger og på twitter. - Bruker lang tid på å finne et egnet bildet etc. og  mange finpusser også lenge på valg av ord som skal brukes. Etikk blir vesentlig her.

Så til slutt, det å bruke elevblogging i undervisningen, det gjør ikke jeg. Jeg kan rett og slett ikke nok om det ennå til at jeg vil det.   Eleven selv kan gjøre innstillinger på sin blogg, læreren kan også gjøre innstillinger på elevbloggene (hva jeg vet), f. eks.  at kun de og de skal kunne lese og evt kommentere det.

Skal læreren være venn med sine elever på FB? En venn på FB er noe annet enn en venn i virkeligheten..
Massekommunikasjon, blogg og twitring


Jeg har begynt å twitre, det også med skrekkblandet fryd!

Profesjonsetikk, kunnskap om hvordan sosiale medier virker, kjennskap rundt  og kunnskap om vedtatte regler og retningslinjer for bruk av sosiale medier i jobbsammenheng er veldig viktig da!

Tenke seg godt om -  "hvilken hatt har du/jeg på  og når - i hvilken situasjon og i hvilken kanal?" Ikke minst en bevissthet rundt hvor stor makt sosiale medier har; at sosiale medier er en form for massekommunikasjon.

Tenke etter - når noen opinionsledere twitrer videre om det man har skrevet, ja, da kan det spre seg fort og du kan være med på å sette agendaen!

Spørsmålet er om alle er seg ansvaret bevisst, - da mener jeg alle som bruker sosiale medier, - du og jeg, foreldre, lærer, voksen, ungdom og barn. Vet du f. eks hva " nett-etikk-ette er? Jeg deler bevisst opp ordet i tre deler, men vet du hva det er?

Jeg skal følge med på boka som du skriver, Ingvild Moen. Den kommer i rette tid! Har også etterspurt om det er noen som kan skrive en slik bok, og er takknemlig for at du gjør det. Takk!
Svømmeren svømmer, læreren lærer.Akkurat nå har jeg noe på hjertet. Ingvild Moen spurte om noe sin FB-side @Plosiv. Jeg har lyst til å svare, men jeg velger denne kanalen her når jeg skal svare.

Når jeg skriver dette, skriver jeg med min profil på denne bloggen, "Litz`s learning" og på denne bloggen har jeg bevisst gjort et valg -  om at jeg skal reflektere rundt min egen bruk av IKT i læring og vurdering, -  i min egen undervisning -  på min egen arbeidsplass. Og med innspill fra elever, andre lærere og mitt læringsnettverk. Jeg skal ikke framstå som bedreviter eller som "mesteren" her på denne bloggen. Etterhvert har denne bloggingen og denne læringen medført at jeg har begynt å twitre. Twitring opplever jeg som en helt annen "sjanger". Og veldig mye vanskeligere. Har du tenkt på det? Som lærer har vi et kjempestort ansvar..

Læreren skal være en profesjonell lærer, medmenneske, pedagog, ressursperson og lærende.. også.
onsdag 10. juli 2013

Hashtag foran et ord - emneknagg foran et ord


Med hashtag foran et ord kan du nå mange mennesker 

på utrolig kort tid. 


Hvordan bruken av hashtag foran et ord kan nå utrolig mange mennesker på utrolig kort tid. Har "Facebook blitt Twitter"?  - er det store nye som diskuteres nå. Interesting..Har du jordkloden på alle meldinger som du legger ut på veggen din på FB, når du hele verden, men da må andre søke deg opp. Med hashtag får de meldingen med EN GANG..ok? Her er det viktig med god nettetikette og digital kompetanse i hverdagen..

Alt er så selvinstruerende.


Alt er så selvinstruerende.


I hverdagen når alt skal gå så uendelig fort, når det er mye å gjøre, er det ikke alltid en får prøvd ut nye programmer. Som lærer på vgs er det viktig å holde seg oppdatert, ingen tvil! Twitter er tingen!  Alle tipsene man får av andre osv. Vi skal utvikle oss, hele tiden. Svømmeren svømmer, læreren lærer!.

Nå har jeg  begynt å twitre jeg også. Har twitret i 14 dager. Og lært utrolig masse på de 14 dagene - i ferien!  Små visdomsord, små gledesutbrudd. Å knytte egne personlige læringsnettverk i tillegg til kollegene - selv når en har ferie... Det er jo helt utrolig flott! Jeg sitter og smiler, og gleder meg med andre som har lykkes. Jeg trodde dette med twitring bare egentlig var noe tull, noe som bare var for journalister.  Og på 14 dager har jeg fått 37 følgere! Som er interessert i hva jeg twitrer om..?! Hm.  

Mye av det jeg har lagt ut  på denne bloggen er jo det jeg lærte underveis i studiet mitt IKT i vurdering og læring med Nyweb, med kyndig veiledning  av Arne Olav Nygaard, Ingunn Kjøl Wiig, Guttorm Hveem og Leif Harboe m. fl. (via videoer). På min skole var jeg den eneste den gangen,  husker jeg.

Og nå har jeg altså dristet meg til å legge ut lenke til bloggen min også. Det er altså mulighet for å få et personlig læringsnettverk gjennom Twitter. Så tusen takk til Inger Carin, BI -  Det fikk meg nemlig til å tenke. Ikke bare lærerne på personalrommet, og arbeidsrommet, men også i andre læringsrom.

 Og  MOOC,  - det siste nå. Heldige dere som allerede har fått plass der!

Mye visste jeg fra før, mer vet jeg nå.  "Å bruke samme navn, og et gjenkjennelig bilde i alle sosiale mediekanaler" er jo selvfølgelig viktig.  For det første så har jeg så langt navn, og for det andre så har jeg ikke så mange bilder. Så nå har jeg hatt tid til å rydde opp litt, med nytt bilde på Twitter.. Og innimellom så har jeg late dager. 

Vet du alt dette her? Så bra! Hvis ikke, her kommer tipsene til deg også -, og kanskje er du heller ikke er på Twitter ennå:


Tips til bruk av sosiale medier

  • Vær personlig, men ikke privat. Tenk på hvordan du vil framstå ovenfor en mulig fremtidig arbeidsgiver.
  • Følg personer du synes er interessante og vis dem din interesse, nevn dem gjerne i en tweet og still spørsmål.
  • Del faglig innhold fra forelesninger og artikler som er interessant for din bransje.
  • Gå ut av komfortsonen, delta på ulike treff for bransjen og hils på de du ønsker å få kontakt med.
  • Bruk samme navn og et gjenkjennelig bilde i alle sosiale medier-kanaler.
Kilde: Kristin A. Kvitbergmandag 8. juli 2013

LMS og LÆRING, klasserom - en metafor?

Klasserom - en metafor?


Her er mine innspill  og kommentarer i  debatten, LMS, klasserom - en metafor  som Inger Carin Grøndal, BI ønsker å sette på dagsorden idag. 

LMS - Klasserom - en metafor? 
LMS kan nok oppfattes som et arkiveringssystem (med "hyllemeter" av dokumenter) og derfor bli et selvoppfyllende profeti, -  hvis man kun tenker "mester - lærling"- som utgangspunkt, kanskje. Oppfattes kanskje også LMS av brukerne for å være for "statisk" og lite fleksibelt

Nei, ok, - LMS er kanskje heller ikke så fleksibel som f . eks. FB eller andre sosiale medier som gir meldinger i "sanntid", nå også med mulighet for å hashtagge på FB. For noen undervisere har LMS nok blitt et "arkiveringssystem" for dokumenter, oppgaver, innleveringer, tilbakemeldinger og lenker og vurderinger. Ofte kan det kanskje også oppfattes av den som legger ut dokumenter/ lenker/tilbakemeldinger etc.  at eleven/studenten "ser" det med en gang.. men det gjør de jo ikke.

Et annet,  viktig aspekt er kontrollfunksjonen, - man kan se når eleven/studenten var sist inne og sjekket informasjon, sist leverte innleveringer etc. Det er jo positiv, med tanke på oppfølgingen. ITSL blir stadig forbedret og videreutviklet, og vi som brukere kan komme med forslag til produktutvikling. ITSL oppfordrer oss til det. Det er vel egentlig opp til oss,  hvis vi vil og kan!

Spørsmålene som er interessant å stille seg her, er: Har man et digitalt sosialkonstruktivistisk systemperspektiv på læringen, eller har man et digitalt individperspektiv på læringsprosessen i den nye Kunnskapsskolen?

Kunnskapsdeling er det siste nye, hvor man kan ta del i ulike grupper, kunne kommentere og videreutvikle sin egen læring sammen med andre, - med lærer og medelever/medstudenter. Studenten kan jo også selv lage oppgaver, tester som andre medstudenter kan ta, da kan det virke mer som en læringsplattform.

 Elevene/studentene må selv være med på å "forme" sin egen læring sammen med læreren, det er vel egentlig det som er meningen, ikke sant? Nesten som å videreutvikle Apper.. 

 Hvorfor ikke integrere muligheten for dynamiske tankekart i LMS, hvor elevene kan utforme notatene sammen med læreren i en forelesning, kanskje man har gjort det allerede? 

Interessant å følge med i denne debatten som du, Inger Carin Grøndal, BI har startet. Og mens jeg har skrevet dette blogginnlegget, så har det helt sikkert kommet inn flere kommentarer og innspill i sanntid på din blogg. Jeg valgte heller min kanal her - enn å logge meg inn på Disquis. onsdag 20. mars 2013

Øving til muntlig tysk heldagsprøve er i gang!

Ja, nå er vi i gang igjen. Jeg bruker Quizlets med gloser. Glosene har elevene søkt opp selv. Glosene er tilgjengelig for alle. Jeg legger linken på vår tyske FB-side "Deutsche Grammatik macht Spass"  Helt utrolig morsomt å se at det "koker" i klassen når elevene konkurrerer seg i mellom for å lære seg tyske gloser. Kom gjerne med spørsmål framover. Jeg legger ut etterhvert som jeg lager opplegg nå.

A og B refererer bare til gruppene som har funnet glosene) Gloser til Ganztagsprüfung AGloser til Ganztagsprüfung B (

torsdag 7. februar 2013

Øving i muntlig pågår nå!

Tyskelevene er travle med øving på muntlig tysk for tiden. Vi bruker jevnlig kameratvurdering. Jeg har beskrevet det tidligere her på bloggen. Her et skjema fra UDIR for å få elevene til å reflektere enda mer over vekstpunktene som de får fra medelever og meg som lærer.Skal prøve det ut i morgen. Kanskje vi også oversetter det.

mandag 28. januar 2013

Idemyldring rundt muntlig heldagsprøve i tysk

Siden sist har flere kontaktet meg vdr muntlig heldagsprøve i tysk. Merker det kiler litt i magen. Vi holder på med så mange spennende prosjekt på vår skole med mange innovative og dyktige kolleger.  
Noen av elevene følger med på bloggen, her får dere vite litt om idemyldringen rundt årets heldagsprøve i Vg1..

Jeg tenker at tema muligens skal være språklæring,  selvrefleksjon rundt språklæring, refleksjon rundt filmer vi har sett og tekster vi har lest, refleksjon om KRAFT-prosjektet -(selvledelse i praksis) -  det å sette seg mål osv. pluss mye annet da selvfølgelig. Det er bare å plukke. 

Nå er det altså seks nye uker som skal planlegges. Ut fra kompetansmålene justerer vi det ut fra elevenes interesser og innspill.  Læringsfelleskapet er viktig. Fordi de fleste av elevene har egen gruppe på FB i engelsk, en egen FB-gruppe i tysk grammatikk ("Deutsche Grammatikk macht Spass")  osv så "blogger" elevene på en måte. Når alle lærerne kommer fra samme kurs  og kaster seg over det nye samtidig, så kan elevene gå litt lei. Så alt til sin tid. Men muntlig heldagsprøve består!  

fredag 18. januar 2013

Læringsglede, motivasjon og delingskultur.

Er overskriften et hallelujarop?  Nei, les dem en gang til. Smak på dem. Viktige ord som jeg var innom i dag i et dialogmøte med elever som liker å lære og liker å lede.

KRAFT-prosjektet som vår skole er så heldig å ta del i, har gitt effekter. Positive effekter.
Hvordan? Elever gjør bevisste valg, viktige valg, valg som betyr noe for dem. De eier sin egen læring nå. Mye mer enn før. Og de snakker positiv om sin læring.

KRAFT gir styrke, styrke gir mot, mot gir kunnskap. Det blir en del av den nye Kunnskapsskolen i Buskerud.