onsdag 15. januar 2014

Grammatikkfestival 2014

Repetisjon av grammatikk, læring av ny grammatikk, elevmedvirkning, kameratvurdering og utarbeidelse av egne vurderingskriterier. Oops, litt mye, tenker du ? 

Nei, egentlig ikke.  Gleder meg. Kom på idèen i går. Utarbeidet forslag og snakket med elevene i dag og de er med! Dette blir sikkert mye læring og mye moro.  Planlegger antall timer og progresjon i morgen. 

Motivasjon og nytenkning, variasjon og elevmedvirkning - moro. Moro å være lærer. Nå skal ny 6-ukersplan utarbeides og vi begynner med Grammatikkfestival med elevene som festivaldeltagere! 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar