mandag 29. juli 2013

Jeg er ikke venn med mine elever på FB. Jeg er læreren deres.


Som sagt velger jeg denne kanalen for å reflektere litt rundt noen av dine kjempeinteressante spørsmål  på @Plosiv. Slik sett blir du, Ingvild Moen også en del av mitt personlige læringsnettverk via twitter eller bloggen her.

Kanskje - du også som er leser av bloggen - velger å se dette gjennom dine profesjonelle "briller" fra ditt felt, enten som mamma eller pappa, som lærer eller som journalist.  Fint hvis du også tar deg tid til å lese hva som er bakgrunnen for bloggen min.

Et svar på spørsmålet fra @Plosiv om hvorvidt læreren skal være venn med eleven, svarer jeg tydelig : "Nei".  Jeg synes ikke at det er ok at lærere og elever er venner på FB, selv om man kan gjøre innstillinger som  "bekjente", "venner "eller "nære venner".  Selvfølgelig å være venn på FB, er ikke det samme som å være venn i virkeligheten. Jeg synes heller ikke at det er riktig å bruke FB i kontaktlærerøyemed hvis og når det brukes slik. Jeg har heller ingen profil som "lærer" på FB, men ja, jeg bruker FB i undervisningen som et supplement. Jeg har lukkete grupper (faglig relatert) og da trenger jeg ikke være venn med elevene på FB.

 I mine lukkete FB-grupper (faglig relatert og lukket), eller på refleksjonsbloggen min som er åpen, gjør jeg en form for redaksjonelt arbeid, uten egentlig at jeg har verken journalistutdannelse eller  journalistisk bakgrunn. Noen vil sikkert stille seg spørsmål, - men trenger man det? Trenger man å være journalist for å skrive en blogg?  Må alt være så perfekt? Nei, veien blir til mens man går -  kanskje?

Men profesjonsetikk og digital kompetanse og "nett- etikk- ette" bør man kjenne til!  - Tenk  - hvor mange lærere og andre som er blitt skrivende "journalister" de siste årene.  - Tenk hvor mange som velger sin selvpresentasjon på sosiale medier, i blogger og på twitter. - Bruker lang tid på å finne et egnet bildet etc. og  mange finpusser også lenge på valg av ord som skal brukes. Etikk blir vesentlig her.

Så til slutt, det å bruke elevblogging i undervisningen, det gjør ikke jeg. Jeg kan rett og slett ikke nok om det ennå til at jeg vil det.   Eleven selv kan gjøre innstillinger på sin blogg, læreren kan også gjøre innstillinger på elevbloggene (hva jeg vet), f. eks.  at kun de og de skal kunne lese og evt kommentere det.

Skal læreren være venn med sine elever på FB? En venn på FB er noe annet enn en venn i virkeligheten..
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar