mandag 29. juli 2013

Massekommunikasjon, blogg og twitring


Jeg har begynt å twitre, det også med skrekkblandet fryd!

Profesjonsetikk, kunnskap om hvordan sosiale medier virker, kjennskap rundt  og kunnskap om vedtatte regler og retningslinjer for bruk av sosiale medier i jobbsammenheng er veldig viktig da!

Tenke seg godt om -  "hvilken hatt har du/jeg på  og når - i hvilken situasjon og i hvilken kanal?" Ikke minst en bevissthet rundt hvor stor makt sosiale medier har; at sosiale medier er en form for massekommunikasjon.

Tenke etter - når noen opinionsledere twitrer videre om det man har skrevet, ja, da kan det spre seg fort og du kan være med på å sette agendaen!

Spørsmålet er om alle er seg ansvaret bevisst, - da mener jeg alle som bruker sosiale medier, - du og jeg, foreldre, lærer, voksen, ungdom og barn. Vet du f. eks hva " nett-etikk-ette er? Jeg deler bevisst opp ordet i tre deler, men vet du hva det er?

Jeg skal følge med på boka som du skriver, Ingvild Moen. Den kommer i rette tid! Har også etterspurt om det er noen som kan skrive en slik bok, og er takknemlig for at du gjør det. Takk!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar