tirsdag 4. januar 2011

Som lærer i videregående skole er det særlig viktig å holde seg oppdatert

Som lærer i videregående skole er det særlig viktig å holde seg oppdatert. Denne bloggen skal være en refleksjonsblogg der jeg reflekterer rundt egen undervisning med særlig blikk på IKT og vurdering.
Jeg har kolleger som er langt framme på sosiale medier. På vår skole har vi arbeidet med lokal tilpasning av læreplanen.  De bruker “ Facebook i undervisningen“. Bare det å komme på den gode idèen å bruke Facebook både i nynorsk og engelsk, å opprette en egen, lukket side synes jeg er genialt. Eller hva tenker du?- Jeg var litt skeptisk i begynnelsen, men har forstått at dette er lærerikt for både elever og lærere. “Gjett om elevene skjerper seg når de vet at dette ikke er bare læreren som skal lese, men flere”, dette uttalte kollegene mine på gårsdagens planleggingsdag hvor vi delte erfaringer, tips og triks i undervisningen med hverandre.  Det kan nok hende at også jeg skal prøve meg på Facebook i undervisningen, kanskje i løpet av dette IKT-studiet. Jeg tenker at dette kommer både tysk- også dramaelevene, kollegene og meg til gode.  
Uansett så er jeg helt enig i at det å “kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kilde­kritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk””

I dag – den første undervisningsdagen i dette nyåret lot jeg retting være retting, og valgte å la elevene i 2. klasse gjøre noe kreativt. Dette i påvente av at de får igjen heldagsprøvene ferdig rettet og kommentert. Jeg bruker nesten all ledig tid til retting, og det tar tid. Mon tro om det kan gjøres enklere?  Jeg retter med retteprogrammet Markin, en utmerket måte å få elevene oppmerksomme på sine vekstpunkter. I tillegg legger de inn kommentarene mine i sin egen Onenote. Det gjør at tilbakemeldingene blir systematiske og etterrettelige, og dette er også tema i fagsamtalene. Elevene liker det, fordi det også er lagt til lenker til eventuelle grammatikkoppgaver og regler som de bør se mer på. Jeg ser at elevene blir bedre og elevene ser det også, kompetansen øker og karakteren blir høyere.  Kompetansemålene for digital kompetanse for mitt programfag sier at de skal vurdere og utnytte kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk. Det er ikke alltid en skal holde på med IKT..eller?
Så i påvente av de ferdige rettede heldagsprøvene, fikk de altså litt kreativ øving i dag.. Kompetansemålet etter VG2 fremmedspråk sier at “å forstå og bruke tall og størrelser i praktiske situasjoner” skal også trenes og de skal også kommunisere med god uttale og intonasjon”. Derfor jobbet de med Tangram.  Tangram er et puslespill hvor elevene bruker geometriske figurer.
Det tok ikke lang tid etter at jeg hadde gitt ut oppgaven, at en av elevene søkte opp ordet Tangram  på nettet, og vips så fikk vi en diskusjon om hva det var –litt på tysk, litt på norsk om  historikk og den indre motivasjonen hos elevene ble større. I tillegg lærte jeg også noe av elevene, - de søkte, de fant, elevene gestikulerte, forklarte på tysk, søkte opp ord de trengte på Ifinger,  - jo - de syntes det var en spennende oppgave, og også her ble det brukt for elevenes digitale kompetanse.
Her ser du et lite utdrag av Tangram-oppgaven . Vurderingskriteriene og kompetansemålene som lå til oppgaven, refererer jeg ikke til her.  Dette er oppgaven som ble gjort som etterarbeid etter at elevene hadde instruert og forklart hverandre på tysk hvordan de skulle legge de geometriske bitene i forhold til hverandre. I oppgaveteksten oppstår et ord:  “ Spoletekst”  -  hva er det - og hva har det med digital kompetanse å gjøre, tenker du kanskje? Spoletekst er den røde tråden i det du skriver, at den kveiler seg på spolen hele veien.. at det blir en sammenheng med det du skal si/skrive; Den røde tråden er alltid viktig.. som en hypertekst, -  jeg bare spør.
“Tangram  -  uke 1 -  2011
·         Jobb ut den skriftlige spoleteksten i grupper som etterarbeid etter den kreative leken TANGRAM (hvor den ene sier hvordan løsningen skal være, den andre følger instruksjonene på tysk, og ser på “fasiten” etterpå, så bytter dere.) Dere må ha lest /fargelagt det du forstår av teksten om Tangram, klippet ut de geometriske figurene og spilt to ganger hver før dere gjør denne skriftlige oppgaven.
·         Denne oppgaven er en “ skriftførtaletekst”. Lever spoleteksten på It`s Learning etter at dere har lest korrektur for hverandre, jobbet med formuleringene og brukt teksten som parallelltekst.
·         Husk å forklare detaljert i spoleteksten som om den som leser ikke vet noen ting om dette.
·         Husk å oppgi kildeanvisning“
Jeg tør hevde at det å drive vekselbruk mellom “ Sprachförderung mit Liedern, Spielen und Reimen” -  bruk av sanger, spill og rim  – og gjennom å bruke kreative oppgaver som også krever at du må bruke rytmer, gjentagelser og appellere til det lekende menneske i tillegg til den vanlige tavleundervisning er vel så viktig som bruken av IKT. Det for at også elevene som har en mer kinestetisk innlæringsstil får sitt. Ok, nå krever jo dette innlegget at jeg skal gjøre meg noen tanker om bruken av digitale verktøy i fremmedspråk og vurdering og digital kompetanse. Her kommer det noen flere betraktninger.
I det nye læringsprogrammet som jeg har begynt med i tysk veksler mellom den tradisjonelle, synkrone metoden, at alle elevene jobber i takt, at det blir liten mulighet for differensiering og at det er en undervisning for de middels flinke.  De flinke elevene får altfor lite utfordringer og de svakeste klarer ikke å følge med. Her tror jeg at de fleste elevene detter av, og vips så er de ut på nettet og bruker Facebook til å kommunisere med hverandre og mister undervisning. Om undervisningen er verdifull, tja, kanskje det, kanskje ikke. I elevenes øyne er den visstnok ikke verdifull, akkurat da. Det er dette som skjer i den synkrone metoden. Derfor er det viktig å variere. Kompetanseløftet har krav om differensiering, utvikle elevautonomi, å møte elevene på elevenes premisser og også bevisstgjøre elevene på sin egen læringsstrategi. Her har jeg min kjepphest. Jeg er opptatt av å se eleven, lytte og veilede.  Derfor har jeg ikke tro bare på det ene, bare IKT, men på variasjon.
I år har jeg to klasser med tysk nivå 2.  Etter et meget godt kurs “Praktisk språkbruk” v/Liv Soulère, fra Bergen Handelgymnasium begynte jeg med noe nytt. Jeg begynte med denne Vekselbruken - det nye læringsprogrammet – rett etter høstferien. Det er noe av det beste kurset jeg har vært med på noen sinne.  Jeg har bearbeidet det litt, men kort fortalt består det av tre deler:
Planene for ukene blir lagt ut på læringsplattformen It`s Learning, lærer presenterer temaet for perioden. Elevene skal gjennom masse tekst og det kommer til å skje mye læring.
 “Det er lov å ikke forstå, det er ikke lov å ikke forsøke seg” som Liv Soulère sa.
Del I Bruk av lærebok (reproduksjon, gjenfortelle – snakke seg” tom” )
Elevene fargelegger det de forstår av en tekst – f. eks. kopi av noen sider i læreboka. Teksten kan muligens også skannes inn,(det er jeg litt usikker på).. og de kan fargelegge teksten digitalt.  Fordi de får en umiddelbar mestringsfølelse, de ser hvor mye de forstår, øker også den indre motivasjonen. Dette sier også elevene til meg. Det som ikke fargelegges, sjekker de opp på Ifinger (digital ordbok), og samler 30 nye gloser som de lærer seg. Glosene blir skrevet inn i Onenote (elevens eget noteringsverktøy), og disse glosene deles med hverandre. Deretter reproduserer de den muntlige teksten, dvs det de husker av den. Noen elever velger å snakke inn teksten på lydfiler. Lydfilene blir levert på It`Learning. Andre elever i smågrupper (4og4) er ute på gangen med meg. Medelevene lytter til hverandres tysk og gjør seg opp en vurdering. Vurderingen deler vi med hverandre og min kommer til sist. Det er spennende om vi har samme vurdering, og det stemmer fordi vurderingskriteriene er tydelige. 10-15 setninger – OM osv. Det er både moro for lærer og elev.
I mens forbereder resten av klassen seg til å “komme på gangen”.  
II Produsere tekst (bruk av IKT, Ifinger,)
I kompetansemålene etter VG 2 fremmedspråk trinn II skal målet for opplæringen være at eleven skal kunne bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler på en kritisk og selvstendig måte. Elevene bruker digitale verktøy selvstendig, de søker selv opp på Ifinger, plukker ut det som de trenger av nye gloser. De lærer å søke, spør ikke læreren om alt, men læres opp til å være selvstendig, ikke bare ta det første ordet som står popper opp – men de stopper opp og tenker. De bruker et noteringsverktøy og forstår hvorfor de gjør det og hva som er hensikten.  De må selv velge ut ordene (etter opplæring) og oppgi kilder, de kan ikke klippe og lime.
Del III Prosjekter (Produksjon, reproduksjon og adaptasjon)
Nå renner tiden ut av timeglasset.  Del III må jeg komme tilbake til. Andre oppgaver venter. Jeg vet at jeg kunne ha skrevet mye mer, men må begrense meg akkurat nå. Ikke er jeg sikker på om det er så mange som leser dette heller.  Jo, selvfølgelig de som skal vurdere det, det er en del av studiet. Men ok, nå må jeg avslutte. Tiden renner ut av timeglasset. Slik er det bare.

Men med litt skrekkblandet fryd, jeg har altså begynt å blogge.  Ja, jeg sitter altså på arbeidsrommet og tenker noe tanker etter dagens undervisning..  Klokka er mye. Alt er ikke ferdige tanker, det viktigste for meg er at jeg lærer noe underveis som kommer elevene til gode!
Før jeg avslutter – se her på skolenettet, her finnes det flere læringsressurser med mye lærerike oppgaver.  Selv er jeg gjennom dette studiet IKT i vurdering og læring blitt mye mer nysgjerrig på flere varierte oppgaver. Jeg er imidlertid litt avventende fordi det er om å gjøre at veien blir til mens jeg går.
Jeg er som sagt heldig som får ta IKT i vurdering og læring som videreutdanning. Dette studiet har så langt bidratt til at jeg er mye mindre skeptisk til bruken av Facebook ( i undervisningen). Selv har jeg ikke tatt det i bruk i undervisningen.  Det er mitt valg foreløpig. Men kanskje du fortsatt er skeptisk?


4 kommentarer:

 1. Kjekt å lese det du skriver. Jeg ser at du legger stor vekt på variasjon, hvor tilpasset undervisningen da blir den enkelte elev. IKT som et stort supplement i dette. Og med IKT kommer også mulighten for å spre gode ideer. Utfordringen er at det fort blir veldig mye og det er vanskelig å få oversikten. Når det gjelder Facebook er jeg skeptisk, er vel kanskje ingen vei utenom, vi som ikke er der, er utenfor. Tror nok at det etter hvert blir naturlig å bruke også det i undervisningen.

  SvarSlett
 2. D e tydelig at du e en engasjert lærer. Æ trur at elevene verdsetter lærere som gjør undervisning spennende og variert. Æ e ikke på Facebook enda, men kæm veit...Æ trur at man ikke kommer så langt uten IKT i daglig samfunn. Folk e jo på data heile tida.

  SvarSlett
 3. Så flink du er! Alle lærerbloggene gir oss innsikt i hvordan andre lærere jobber og det er utrolig nyttig, synes jeg. Bloggen min blir dessverre altfor sjelden oppdatert, men kanskje jeg nå kan la meg inspirere til å skrive litt oftere!

  SvarSlett
 4. Gratulerer med veldig fin blogg - og super bloggtittel!

  SvarSlett