onsdag 28. september 2011

På skolen for å lære

Vi lærer hele tiden, både elevene og jeg. Jeg har lært noe nytt siden sist.  Jeg lager 6- ukers modulplaner  (ref "Effektiv planlegging vurdering" av Henning Fjørtoft), og har en sentral idè jeg jobber etter.  Jeg plukker ut hovedspørsmål som elevene arbeider med gjennom hele perioden. Vi leser utvalgte tekster, ser filmer og bruker blant annet Soulèremetoden og øver inn ulike læringsstrategier (fargelegger teksten vi forstår++).  Vurderingskriteriene får elevene vite om ganske raskt og blir diskutert med elevene. Er karakteren viktigst for elevene eller er det det du som elev lærer underveis? Jeg vil få elevene til å reflektere rundt dette. Hvordan arbeidet skal vurderes er tema med en gang. Kompetansemålene må ses i sammenheng med hvordan jeg skal vurdere. Jeg må ha med elevene i dette.Dette ovenfor er et sitat fra Liv Soulère  og gjelder språklæring. Dette blir tema framover nå. Jeg vil at elevene skal tenke over sin egen mestringsforventning i tysken. Den som jobber med språklæring får resultater!

Her er noen sentrale begreper i 6-ukersplanen fra skolestart i år.


Det siste punktet -  kort og konkret er en måte å gi tilbakemeldinger på - en del av læringsstøttende vurdering som jeg bruker både  i drama (Vg1 MDD-fellesfaget med drama, kor,dans) og tysk, henholdsvis Vg1 og Vg2. Jeg tenker å skrive mer om det senere. Nå er det retting med Markin som står for tur. Plagieringskontrollen må bare gjøre jobben sin først..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar