torsdag 21. april 2011

Muntlig heldagsprøve i tysk.

For Vg1-elever i tiden før påske har det vært mye forberedelser til muntlig heldagsprøve i tysk.

Alle øvingsoppgavene  - alt fra situasjonsbaserte- og tekstbaserte læringsoppgaver  ble lagt ut på læringsplattformen ITSL. Prosjektet begynte i midten av mars og ble avsluttet rett før påske. Elevene var delt inn i toergrupper, de var inne 20 min, jeg vurderte underveis, elevene hadde egenvurdering og vi hadde et tidsskjema som ble fulgt. 
Den muntlige heldagsprøven var delt inn i følgende seks deler:
 1. Hilsende språkspill
 2. lese en tekst og svare på spørsmål
 3. holde en Powerpoint presentasjon
 4. ta del i en spontan samtale hvor et problem dukker opp
 5. avsluttende språkspill
 6. egenvurdering.

Det var viktig å få elevene med på banen og gjøre dem trygge på hva dette var.  Alt øvingsarbeid skjedde i kollokviegrupper og vi brukte også en hel språkdag uken i forveien til mer intensiv øving. Gruppene ble satt sammen av meg med innspill fra elevene. Alle elevene skulle "løfte" hverandre i den muntlige tysklæringen.

Stephen Dobson har gjort forskning på hvilke språkspill som dukker opp i en muntlig prøving. Elevene fikk vite om strukturen på heldagsprøven og hvordan den ville foregå.  Med bakgrunn i det jeg hadde lest om Dobsons forskning (i boka Vurdering, prinsipper, og praksis av Dobson mfl.) bearbeidet jeg oppgavene til heldagsprøven.  Jeg trakk inn elementer fra hans forskning og elevene fikk være med på utarbeidelsen og strukturen. De fikk prøve seg som "sensor", dvs det å formulere spørsmål, og som "elev"  det å svare på spørsmålene som ble stilt. De laget sine egne W-Fragen. W-Fragen er hvem, hva, hvorfor, hvordan, når osv på tysk.  Fin trening og fin repetisjon av spørreord og kjent stoff i  alle de ulike tekstene i boka.

Gjennom Etherpad (samskrivingsverktøy på nett) inviterte jeg tyskelevene (i ulike kollokviegrupper) å skrive inn hilsende språkspill   ("Språkspill, et begrep fra Wittgenstein (1994), omfatter en livsform og dens praksis" Dobson mfl.2009:196). Hilsende språkspill er det vi sier når vi møter på hverandre, hvilke uttrykk man bruker og den kommunikasjonen som skjer der og da. I Etherpaden var jeg  inne og rettet opp formuleringer om det trengtes. Elevene fikk tilbakemelding umiddelbart i sin skriving og jeg rakk å korrigere hele klassen på kort tid.  Deretter begynte de å øve inn språkspillene. Her et lite utdrag av elevenes produkt i Vg1:
.

I tillegg hadde vi  i forkant plukket ut en del tekster som  elevene skulle lese med god uttale og intonasjon på selve dagen, og de skulle også kunne svare på Fragen zum Text (spørsmål til teksten). På denne måten fikk elevene vist kunnskap, ferdigheter og holdning til faget. Elevene var veldig engasjerte både i øvingen og også på den store dagen. Viktig var det at alle kjente til øvingsoppgavene som skulle gjøres før dagen.  Alt ble lagt ut på ITSL. Her er et utdrag av oversikt over arbeidsoppgaver og info som elevene arbeidet med.Elevene forberedte seg på et tema, et selvvalgt Bundesland, velge ut noen bilder og gi en omtale av en aktuell hendelse i byen.


I tillegg innbyr tekstboka som vi bruker Einfach Deutsch til mye fine dialoger om "Alltagsdeutsch." Det vil si hva man sier på jernbanestasjonen, i butikken,  i en telefonsamtale osv. Elevene laget to dialgoer i to ulike situasjoner. De ble korrigert av lærer før de lærte dem/pugget dem. Under prøven ville en av dialogene dukke opp, men da ville det også oppstå et ukjent problem. Elevene skulle da vise at de kunne samhandle og "lese" situasjonen og finne konstruktive måter å løse dette problemet på. Elevene hadde trent på kunsten å "akseptere" og ikke "blokkere" når de snakket tysk. De klarte å improvisere underveis og klarte seg bra. Moro både for tysklærer`n og elev!
Så etter 20min var prøven over, og elevene avsluttet med avsluttende språkspill. Her et utdragSom siste del av prøven og som del av sin egenvurdering  (del av Vurdering for læring) krysset elevene av på et kjent vurderingsskjema opp mot de kjente kompetansemålene.  På denne måten har eleven også oversikt over sin egen språklæring, og kan sette seg egne mål  i sin videre språklæring i samarbeid med meg. Jeg krysset av på et vurderingsskjema underveis som jeg senere la ut på ITSL på hver enkelt elev.

Mot slutten av april går går vi gang med et annet prosjekt,  og da blir det flere elevbidrag og vi skal jobbe med sammensatte tekster.. Men kanskje har du som elev eller som lærer lyst til å prøve ut muntlig heldagsprøve på din skole? Det gikk veldig bra for alle tyskelevene, - ja, det går som regel bra.

1 kommentar:

 1. Jeg har veldig ofte muntlige prøver med mine elever. Dette fungerer som øving til ekdsamen og jeg sparer tid på å rette. (naturfag)
  Men du har virkelig planlagt hele opplegge med prøven. Vi bruker wiki, da blir det en del arbeid der å

  SvarSlett