onsdag 23. mars 2011

Hvordan kan bruk av blogg og IKT være et bidrag i språklæringen, i blant annet tysk?

For tiden er det både heldagsprøve- og eksamensforberedelser og andre mange oppgaver som fortløpende skal gjøres av både lærer og elev. Tidsfrister skal rekkes og mye stoff skal innlæres. Planer følges og læring skjer. Snart er det en tidsfrist på flere deleksamener for meg, og jeg vil stille dette spørsmålet, " Hvordan kan bruk av blogg  og IKT være et bidrag i språklæringen,  i blant annet tysk?"

Ok, flere sammensatte tekster bør legges til her på bloggen, og så bør det skrives mer på tysk, kanskje med kommentarer fra elever, men vil det skje?

7 kommentarer:

 1. mye lettere å bruke ordbok på Ifinger enn å slå opp i vanlig ordbok.

  SvarSlett
 2. Blogg og IKT er redskaper som kan bli brukt til å formidle informasjon fra en person til en større gruppe (leserne). Men dette kan skape problemer, hvis noen essensielle ting ikke fungerer, som Internett, datamaskin eller serveren.

  Blog und EDV sind Geräte, die für Informasjon vermitteln zwischen einer Person und einer Gruppe Können. Aber, Problemen entstehen Können.

  SvarSlett
 3. Fra en kollokviegruppe

  Wenn du IKT und Blogs benutzst, kollokviegruppe wenn du eine sprache lehrnst, kannst du deine Notizen und Informationen bewahren bis zu den Prüfungen.
  Wenn du ein Blog liest, kannst du über was andere personen denkt über unterschiedliche Sachen lesen.
  Vi har brukt et program som heter EtherPad hvor flere personer kan skrive i det samme dokumentet samtidig, slik at vi kan dele ideer og rette opp hverandres feil slik at vi hele tiden kan lære av hverandre.
  Jeg synes ikke at blogg er et nyttig verktøy til skolearbeid. Jeg ser ikke på hvilken måte dette kan hjelpe elevene i språklæringen.
  Ich verstehe den Witz nicht, ein Blog im Unterricht zu benutzen.

  SvarSlett
 4. Ich glaube, dass viele Jungendliche meinen, dass EDV sehr spannend ist. Ich glaube auch, dass EDV eine gute Maβnahme ist. Der Unterricht wird spannender und es wird einfacher Information zu verbreiten.

  Wir, als Jugendliche von heute, interiessert uns selbstverständlich für Computer und EDV. Wann wir diesen Mitteln anwenden, das Thema viel mehr interessant bliebt.Wir in unsere Gruppe, möchte gern ein Freund aus Deutschland jeder für Briefwechseln.

  SvarSlett
 5. Etherpad er et godt hjelpemiddel i forhold til å dele ting i grupper! Man kan lese/lytte til tekster på de språkene man vil. Så IKT kan være et stort bidrag i forhold til språklæring!

  SvarSlett
 6. Man kann Lernstrategien und eigene Erfahrungen austauschen.

  SvarSlett
 7. - Blogging og bruk av ulike ikt-midler kan gjøre hverdagen i skolesammenheng mye enklere. Ved hjelp av disse kommuniseringsmidlene/hjelpemidlene er det mye lettere å følge med på hva som skjer i skolesammenheng, men det gjør det også mye lettere å lære av andre elever og lærere. Bruk av internett bidrar også med å gjøre retting mye enklere enn tidligere.

  Vi har blitt introdusert for et produkt som heter EtherPad. Etherpad er et nettsted hvor elever kan kommunisere og lære av hverandre. Elevene sitter å skriver på et slags dokument og har fullstendig oversikt over hva de andre skriver. Underveis i skriveprosessen kan lærereren komme inn og rette på/se over det de allerede har gjort. Dette er en veldig effektiv læringsmetode!
  For at det skal bli litt mer utfordrende og morsomt å lære tysk så har man muligheten til å innstille språket på skolens hjemmeside, its learning, på tysk. Ved å gjøre dette blir det mye lettere å lære generelle og viktige ord fra det tyske språket.

  SvarSlett